COMPANY PROFILE
POLYGRAPHIC AGENTS
TIRE SERVICE AGENTS
DEGREASING AGENTS
ANTIFOAM AGENTS
CLEANING AGENTS
PREPARATIONS FOR COATING
ANTIGRAPHITY AGENTS
MODIFICATION OF FIBRES
VARIOUSLY
NEWS
CONTACTS
 
Antifoam agents
 
ODPEŇOVAČ - K
Číra, 100 % - ná vodou riediteľná zmes do neutrálneho a kyslého prostredia. Aplikuje sa buď v koncentrovanej forme alebo po nariedení vodou. Neobsahuje minerálne a silikónové oleje ani chlórovamé a aromatické uhľovodíky. Horľavina III. triedy nebezpečenstva.
 
ODPEŇOVAČ - S
Mliečna emulzia, 35 % - ná riediteľná vodou, vhodná pre celé spektrum pH. Obsahuje silikónový olej. Nehorľavá a ekologická.
 
ODPEŇOVAČ - P
Zmes vhodná do nevodných aj vodou riediteľných systémov. Viskózna, 100 % - ná zmes bez obashu minerálnych olejov a silikónov. S vodou poskytuje mliečne emulzie. Zvlášľ vhodný pri výrobe celulózy dávkovaním 0,1 - 0,8 g na tonu celulózovej hmoty. Netoxický a biologicky odbúrateľný.
 
ODPEŇOVAČ - X
Polysiloxanový koncentrát, vodou neriediteľný odpeňovač do nevodného prostredia. Má vzhľad viskóznej, opalescentnej kvapaliny.
 
ODPEŇOVAČ - G
Polysiloxanový gél, vhodný pri výrobe na úpravu strojného zariadenia náterom rozrušujúcim penu pri miešaní, čerpaní či iných technológiách. Nerozpustný vo vode a iných bežných riedidlách.
 
ODPEŇOVAČ - R
Vodou riediteľný koncentrát na báze repkového oleja vhodný pre širokú škálu pH vodných systémov. Ekologický, nehorľavý a biologicky odbúrateľný, zvlášť vhodný pre čistiarne odpadových vôd.
 
 
 
Copyright©2008-2022 ADICHEM s.r.o. All right reserved.