über unsere Geselligkeit
die Präparate fur Polygraphie
die Präparate fur Reifenservice
die Präparate fur die Entfettung
die Präparate auf die Schaumdämpfung
die Präparate auf die Reinigung
die Präparate fur ide Farbstoffherstellung
die Präparate auf die Abschaffung des Graphits
die Präparate auf die Aufbereitung des Fadens
Verschiedene
Neuigkeiten
Kontakten
 
die Präparate auf die Schaumdämpfung
 
ODPEŇOVAČ - K
Číra, 100 % - ná vodou riediteľná zmes do neutrálneho a kyslého prostredia. Aplikuje sa buď v koncentrovanej forme alebo po nariedení vodou. Neobsahuje minerálne a silikónové oleje ani chlórovamé a aromatické uhľovodíky. Horľavina III. triedy nebezpečenstva.
 
ODPEŇOVAČ - S
Mliečna emulzia, 35 % - ná riediteľná vodou, vhodná pre celé spektrum pH. Obsahuje silikónový olej. Nehorľavá a ekologická.
 
ODPEŇOVAČ - P
Zmes vhodná do nevodných aj vodou riediteľných systémov. Viskózna, 100 % - ná zmes bez obashu minerálnych olejov a silikónov. S vodou poskytuje mliečne emulzie. Zvlášľ vhodný pri výrobe celulózy dávkovaním 0,1 - 0,8 g na tonu celulózovej hmoty. Netoxický a biologicky odbúrateľný.
 
ODPEŇOVAČ - X
Polysiloxanový koncentrát, vodou neriediteľný odpeňovač do nevodného prostredia. Má vzhľad viskóznej, opalescentnej kvapaliny.
 
ODPEŇOVAČ - G
Polysiloxanový gél, vhodný pri výrobe na úpravu strojného zariadenia náterom rozrušujúcim penu pri miešaní, čerpaní či iných technológiách. Nerozpustný vo vode a iných bežných riedidlách.
 
ODPEŇOVAČ - R
Vodou riediteľný koncentrát na báze repkového oleja vhodný pre širokú škálu pH vodných systémov. Ekologický, nehorľavý a biologicky odbúrateľný, zvlášť vhodný pre čistiarne odpadových vôd.
 
 
 
Copyright©2008-2022 ADICHEM s.r.o. All right reserved.