PROFIL SPOLOČNOSTI
PRÍPRAVKY PRE POLYGRAFIU
PRÍPRAVKY PRE PNEUSERVIS
PRÍPRAVKY PRE ODMASŤOVANIE
PRÍPRAVKY NA ODPEŇOVANIE
PRÍPRAVKY NA ČISTENIE
PRÍPRAVKY PRE VÝROBU FARIEB
PRÍPRAVKY NA ODSTR. GRAFITOV
PRÍPRAVKY NA ÚPRAVU VLÁKIEN
RÔZNE
NOVINKY
KONTAKT
 
Prípravky na odpeňovanie
 
ODPEŇOVAČ - K
Číra, 100 % - ná vodou riediteľná zmes do neutrálneho a kyslého prostredia. Aplikuje sa buď v koncentrovanej forme alebo po nariedení vodou. Neobsahuje minerálne a silikónové oleje ani chlórovamé a aromatické uhľovodíky. Horľavina III. triedy nebezpečenstva.
 
ODPEŇOVAČ - S
Mliečna emulzia, 35 % - ná riediteľná vodou, vhodná pre celé spektrum pH. Obsahuje silikónový olej. Nehorľavá a ekologická.
 
ODPEŇOVAČ - P
Zmes vhodná do nevodných aj vodou riediteľných systémov. Viskózna, 100 % - ná zmes bez obashu minerálnych olejov a silikónov. S vodou poskytuje mliečne emulzie. Zvlášľ vhodný pri výrobe celulózy dávkovaním 0,1 - 0,8 g na tonu celulózovej hmoty. Netoxický a biologicky odbúrateľný.
 
ODPEŇOVAČ - X
Polysiloxanový koncentrát, vodou neriediteľný odpeňovač do nevodného prostredia. Má vzhľad viskóznej, opalescentnej kvapaliny.
 
ODPEŇOVAČ - G
Polysiloxanový gél, vhodný pri výrobe na úpravu strojného zariadenia náterom rozrušujúcim penu pri miešaní, čerpaní či iných technológiách. Nerozpustný vo vode a iných bežných riedidlách.
 
ODPEŇOVAČ - R
Vodou riediteľný koncentrát na báze repkového oleja vhodný pre širokú škálu pH vodných systémov. Ekologický, nehorľavý a biologicky odbúrateľný, zvlášť vhodný pre čistiarne odpadových vôd.
 
 
 
Copyright©2008-2022 ADICHEM s.r.o. Všetky práva vyhradené.