über unsere Geselligkeit
die Präparate fur Polygraphie
die Präparate fur Reifenservice
die Präparate fur die Entfettung
die Präparate auf die Schaumdämpfung
die Präparate auf die Reinigung
die Präparate fur ide Farbstoffherstellung
die Präparate auf die Abschaffung des Graphits
die Präparate auf die Aufbereitung des Fadens
Verschiedene
Neuigkeiten
Kontakten
 
S L O S I L ® 1040 Polymérny väzbový prostriedok
 
CHEMICKÉ ZLOŽENIE
Nenasýtený polymérny trialkoxysilylpropylamín štruktúrneho vzorca:
 
OBLASTI POUŽITIA
SLOSIL® - 8040 sa osvedčil najmä:
ako väzbový prostriedok na úpravu železných, oceľových, hliníkových a pozinkovaných povrchov     pred nanášaním farieb a lakov ako náhrada fosfátovania a chromátovania;

 ako väzbový prostriedok na úpravu práškových, vláknitých plnív za účelom zlepšenia     mechanických vlastností vystužených materiálov a ich odolnosti voči vode, hlavne na báze     nenasýtených polyesterov, epoxidov, polyuretánov, polyolefínov, kaučukov a pod.;

ako prísada do rôznych plastov pri výrobe laminátov, lepidiel, náterových hmôt a pod., spravidla     v koncentrácii 0,5 až 2% hmotnosti za účelom zlepšenia mechanických a elektrických vlastností,či     zlepšenia adhézie a priľnavosti na medzifázovom rozhraní, v prípade lepidiel a náterových hmôt.
VLASTNOSTI
SLOSIL® -8040 sa vyznačuje:
 areaktivitou s povrchmi rôznych materiálov, ktorým na povrchu zakotvuje amino a nenasýtené    skupiny schopné reakcie s celou škálou farieb a tým vznik chemickej adhézie;

 je rozpustný vo vode a v polárnych rozpúšťadlách ako alkoholy, éteralkoholy;

dávkuje sa do vody v množstve 2 - 20 % na celkovú receptúru;

po vysušení upravených materiálov vplyvom hydrolýzy alkoxyskupín na termodynamicky    nestabilné silantrioly dochádza k ich polykondenzácii, za súčasnej reakcie s skupinami materiálu za    vzniku termosetického povlaku slabo zásaditého charakteru schopného kopolymerizácie s    nenasýtenou polyesterovou živicou ako aj reakcie s epoxidovou živicou apod.
« zurück
Copyright©2008-2022 ADICHEM s.r.o. All right reserved.