PROFIL SPOLOČNOSTI
PRÍPRAVKY PRE POLYGRAFIU
PRÍPRAVKY PRE PNEUSERVIS
PRÍPRAVKY PRE ODMASŤOVANIE
PRÍPRAVKY NA ODPEŇOVANIE
PRÍPRAVKY NA ČISTENIE
PRÍPRAVKY PRE VÝROBU FARIEB
PRÍPRAVKY NA ODSTR. GRAFITOV
PRÍPRAVKY NA ÚPRAVU VLÁKIEN
RÔZNE
NOVINKY
KONTAKT
 
S L O S I L ® 1040 Polymérny väzbový prostriedok
 
CHEMICKÉ ZLOŽENIE
Nenasýtený polymérny trialkoxysilylpropylamín štruktúrneho vzorca:
 
OBLASTI POUŽITIA
SLOSIL® - 8040 sa osvedčil najmä:
ako väzbový prostriedok na úpravu železných, oceľových, hliníkových a pozinkovaných povrchov     pred nanášaním farieb a lakov ako náhrada fosfátovania a chromátovania;

 ako väzbový prostriedok na úpravu práškových, vláknitých plnív za účelom zlepšenia     mechanických vlastností vystužených materiálov a ich odolnosti voči vode, hlavne na báze     nenasýtených polyesterov, epoxidov, polyuretánov, polyolefínov, kaučukov a pod.;

ako prísada do rôznych plastov pri výrobe laminátov, lepidiel, náterových hmôt a pod., spravidla     v koncentrácii 0,5 až 2% hmotnosti za účelom zlepšenia mechanických a elektrických vlastností,či     zlepšenia adhézie a priľnavosti na medzifázovom rozhraní, v prípade lepidiel a náterových hmôt.
VLASTNOSTI
SLOSIL® -8040 sa vyznačuje:
 areaktivitou s povrchmi rôznych materiálov, ktorým na povrchu zakotvuje amino a nenasýtené    skupiny schopné reakcie s celou škálou farieb a tým vznik chemickej adhézie;

 je rozpustný vo vode a v polárnych rozpúšťadlách ako alkoholy, éteralkoholy;

dávkuje sa do vody v množstve 2 - 20 % na celkovú receptúru;

po vysušení upravených materiálov vplyvom hydrolýzy alkoxyskupín na termodynamicky    nestabilné silantrioly dochádza k ich polykondenzácii, za súčasnej reakcie s skupinami materiálu za    vzniku termosetického povlaku slabo zásaditého charakteru schopného kopolymerizácie s    nenasýtenou polyesterovou živicou ako aj reakcie s epoxidovou živicou apod.
« späť
Copyright©2008 ADICHEM Slovakia® s.r.o. Všetky práva vyhradené.