über unsere Geselligkeit
die Präparate fur Polygraphie
die Präparate fur Reifenservice
die Präparate fur die Entfettung
die Präparate auf die Schaumdämpfung
die Präparate auf die Reinigung
die Präparate fur ide Farbstoffherstellung
die Präparate auf die Abschaffung des Graphits
die Präparate auf die Aufbereitung des Fadens
Verschiedene
Neuigkeiten
Kontakten
 
SLOPUR® CAR ROZMRAZOVAČ a PREVENČNÝ POSTREK
OKAMŽITÝ ÚČINOK SPOJENÝ S PREVENCIOU
 
CHEMICKÉ ZLOŽENIE
Netoxická kvapalina na báze solí kyselín, inhibítorov korózie a aditív vo vode.
 
OBLASTI POUŽITIA
SLOPUR® CAR sa osvedčil najmä:
 ako filmotvorný prostriedok na ochranu komunikácii, vozidiel, striech, železničných vozňov,    budov, materiálov apod. pred námrazou s rozmrazovacím účinkom.
 
VLASTNOSTI
SLOPUR® CAR sa vyznačuje:
 riediteľný vodou;
 neobsahuje fosfáty, amíny ,močovinu, dusitany a chloridy;
 nenapadajú gumu ani výrobky z gumy, betón, hliník, farebné kovy, uhlíkovú oceľ, sklo ani plasty;
 chráni pred námrazou a koróziou ním ošetrené povrchy;
 je netoxická, ekologicky nezávadná, biologicky odbúrateľná kvapalina.
 
CHARAKTERISTICKÉ DÁTA
SLOPUR® CAR má tieto fyzikálne vlastnosti:
 zápach - prakticky bez zápachu
 pH                                                    8 -10
 merná hmotnosť [kg.m-3]         1040 -1100
 
DOPRAVA A SKLADOVANIE
Spôsob dopravy je predmetom kúpnej zmluvy a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi. Skladuje sa v pôvodných dokonale uzavretých a neporušených obaloch, v chladných krytých skladoch. Záručná doba 24 mesiacov od dátumu výroby.
 
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
SLOPUR®CAR je nehorľavá, netoxická, ekologicky nezávadná kvapalina. Po skončení práce umyť teplou vodou a mydlom a ošetriť vhodným krémom. Pri zasiahnutí očí vypláchnuť vodou a vyhľadať lekára. Pri požití vypite min. 0,5 l vody a vyhľadajte lekára.
 
SYMBOLY
Xn        Škodlivý
 
RIZIKOVÉ VETY (R - VETY)
R 22     Škodlivý pri požití
 
BEZPEČNOSTNÉ VETY (S - VETY)
S 62      Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadať lekársku
             pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
 
POUŽITIE
SLOPUR® CAR sa odporúča používať v koncentrovanej forme aby došlo k vytvoreniu požadovaného ochranného filmu s teplotnou odolnosťou -35°C. Na dosiahnutie maximálnej efektivity rozmrazovania, prevencie a na vytvorenie ochrannej vrstvy je vhodné prípravok naniesť vždy pred vytvorením námrazy.


Z ekonomických dôvodov sa odporúča pri hrubšej snehovej vrstve naniesť dostatočné množstvo na rozrušenie štruktúry ľadu, čím sa vytvorí ľadová kaša, ktorá je ľahko odstrániteľná použitím snehovej odhŕňacej techniky.
 
TEPLOTA
PODMIENKY
0 až -8°C
-8 až -18°C
-18 až -26°C
ujazdený sneh, ľad
10-20 g/m2
20-30 g/m2
30-40 g/m2
sneh, sneženie
20-35 g/m2
30-40 g/m2
40-50 g/m2
ľad, mrznúci dážď
35-40 g/m2
40-50 g/m2
50-65 g/m2
Tieto údaje sú len názorné, presné dávkovanie je individuálne a záleží od použitej techniky a aktuálneho počasia.
 
 

EKOLÓGIA

Naša filozofia je založená na princípe poskytnúť zákazníkovi produkt:     

        1. vysoko účinný a efektívny
        2. biodegradovateľný
        3. z minimálnou hodnotou BSK a CHSK
        4. bez obsahu chloridov, dusičnanov a močoviny

Vyhýbame sa použitiu močoviny ktorá je už v malých množstvách toxická k vodným organizmom v dôsledku jej hydrolýzy na oxid uhličitý a amoniak, ktorý má značne negatívne dopady na ryby a vodné živočíchy. Takisto je známy  vplyv dusíkatých látok na bujnenie rias a siníc.

CHEMICKÁ SPOTREBA KYSLÍKA [g kyslíka/ g ]

s           SLOPUR -CAR: CHSK = 0,2756 g kyslíka/g ,  BSK = 0,122 g kyslíka/g
                                               

BIOLOGICKÁ ODBÚRATEĽNOSŤ

 
* Správa o biologickej odbúrateľnosti  bola spracovaná podľa STN EN ISO 107 07.
** Bol otestovaný vplyv na sklo, gumu a hliník podľa STN EN ISO 2812 -1.
 
 
ROZMRAZOVACIA ÚČINNOSŤ SLOPURU-CAR

 
SLOPUR-CAR [%hmot.]
prídavok vody [%hmot.]
teplota tuhnutia [ °C ]
100%
0%
-35,1
90%
10%
-27,7
80%
20%
-21,7
70%
30%
-17,8
60%
40%
-13,4
 
* Body tuhnutia sú merané podľa normy ASTM D 1177
** Reálne body tuhnutia sa môžu čiatočne líšiť v závislosti od klimatických podmienok

*** So stúpajúcim riedením klesá rozpúšťacia rýchlosť SLOPURU CAR

 
« späť
Copyright©2008-2022 ADICHEM s.r.o. All right reserved.